Bestuurswisselingen

Tijdens de laatste ALV van 2018 is Jorg Sengers afgetreden als voorzitter. PSV is daarmee op zoek naar een opvolger.

Sander Driessen en Edwin Smelt zijn toegetreden als algemeen bestuurslid. De algemene ledenvergadering wenst beide heren welkom in het bestuur en succes in de functie.

Share Button